Klart budskap til statsråden

- Forstår vi utestenging og forskjellsbehandling som urimelig og som diskriminering, så gjør vi noe med det. Det sa seniorrådgiver Eli Knøsen da barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne besøkte ombudet onsdag.

Knøsen fortalte om synshemmede og blinde som blir frakjørt av drosjer som ikke vil ha dem med i bilen sin, rullestolbrukere som nektes inngang på busser, barn som ikke får gå på nærskolen sin, eller være med på klassetur fordi de er annerledes.

- Ofte fremstilles slike historier som tilfeldige og kanskje uheldige misforståelser og ikke som den systematiske diskriminering det er. Vi må snu tankemønsteret fra at det handler om individets utilstrekkelighet til et politisk perspektiv der det handler om samfunnets utilstrekkelighet, sa Knøsen.

Flere temaer på agendaen

I løpet av timen statsråden var hos ombudet, var også andre temaer på agendaen. Horne fikk treffe flere ansatte som fortalte om sakene de jobber med.

Jurist Helene Jesnes fortalte om alle de som tar kontakt med ombudet fordi de har blitt utsatt for diskriminering i forbindelse med graviditet eller når de er i foreldrepermisjon. Jurist Carl Fredrik Riise fortalte om ombudets veiledningsarbeid og diskriminering i rekrutteringsprosesser.

Sykkeltur

Besøket ble avsluttet med at likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik viste statsråden ombudets lokaler, med et yndet fremkomstmiddel hos oss – våre sparkesykler.

Les mer om ombudets arbeid i årsrapporten.