NRK aldersdiskriminerer

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet med uttalelse i saken der Steinar Mediaas anklager NRK for diskriminering når han må slutte som økonomiredaktør. Ombudets konklusjon er at NRK aldersdiskriminerer Mediaas.

- NRK bryter diskrimineringsforbudet i arbeidsmiljøloven når de krever at Mediaas må slutte fordi han har fylt 67 år, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder for avdeling for Lov og rettigheter i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Særavtale bryter loven

NRK begrunner at Mediaas må slutte med en avtale mellom NRK og arbeidstakerorganisasjonene som slår fast at øvre aldersgrense for journalister i NRK er 67 år. Ombudet konkluderer med at denne avtalen ikke lovlig kan sette til side den lovfestete øvre aldersgrensen på 70 år. 

- Partene kan ikke avtale seg bort fra diskrimineringsvernet, sier Lier Haugseth.

Det har vært en gjeldende oppfatning at denne typen særavtaler som sådan er lovlige. Det mener ombudet at det ikke er grunnlag for i dag.

- Vi har særlig lagt vekt på høyesteretts avgjørelse i den såkalte helikopterdommen. Dommen tydeliggjør at det må gjøres en konkret vurdering av om avtalen er saklig begrunnet, nødvendig og ikke rammer uforholdsmessig. Det har ikke NRK sannsynliggjort, sier Lier Haugseth.

Ombudet oppfordrer NRK til å rette opp i diskrimineringen av Mediaas, og gjennomgå den fremforhandlete avtalen på nytt.

Ombudets uttalelse kan leses her (pdf-format).