Nordisk Forum

Det er åtte uker igjen til den største likestillingspolitiske konferansen i Norden noensinne. Kvinneorganisasjoner, regjeringsrepresentanter, politikere, ombud og andre møtes i Malmø for å diskutere likestilling og menneskerettigheter.

- Vi teller ned til Nordisk Forum. Dette er en viktig arena for å diskutere kvinners posisjon og utfordringer i Norden, i Europa og internasjonalt, sier Elisabeth Lier Haugseth, nestleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- I Norden har vi kommet langt med likestilling, men seirene våre er ikke vunnet en gang for alle. Nordisk Forum er viktig for å gjøre opp status og se fremover. Hvilke likestillingskamper står vi overfor nå?

Hatefulle ytringer

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal ha ansvar for et av arrangementene under Nordisk Forum.

- Vi skal sette hatefulle ytringer på dagsorden. Hets og trakassering av kvinner i den offentlige debatten tvinger mange av dem til taushet og er et stort demokratisk problem, sier Elisabeth Haugseth.

På arrangementet skal blant annet politisk redaktør i Dagbladet, Marie Simonsen, delta. Arrangementet er et samarbeid med ombudene i Danmark og Island.

12. til 15. juni

Nordisk Forum arrangeres av organisasjoner i Norden. Konferansen er i Malmø fra 12. til 15. juni, 20 år etter at forrige Nordisk Forum for likestilling ble arrangert i Åbo. I løpet av fire dager i juni arrangeres 400 aktiviteter.