Rasisme på dagsorden

Klarer vi å diskutere hvordan rasismen kommer til uttrykk i dag og hvilke mekanismer den skjuler seg bak? Det spørsmålet skal blant andre likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik svare på, i en debatt om rasisme på Interkutlurelt museum i Oslo tirsdag.

Rasisme og fremmedfrykt er en trussel for enkeltmennesker, men også for samfunnet vårt som helhet.

- Hvis vi lar rasisme, fordommer og stereotypier styre oss, fratar vi hverandre menneskeverd og ødelegger den grunnsteinen demokratiet vårt er bygget på.  Vi må kjempe mot rasisme i dag og alle andre dager i året, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Debatten er del av en serie med tema «rasisme på norsk», som arrangeres denne våren. Oslo museum skal se på ulike sider ved rasismebegrepet og belyser ulike sider ved rasisme i dagens samfunn.

Deltakere på debatten er Sindre Bangstad, Cora Alexa Døving, Sunil Loona, Bård Larsen, i tillegg til Ørstavik.

Les mer om debatten her