Til kamp mot hatprat

Tirsdag er likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik med på sparke i gang den norske versjonen av den europeiske kampanjen Stopp Hatprat.

Ombudet er bekymret for omfanget av hatprat i dagens nettbaserte samfunnsdebatt, og mener den utgjør et demokratisk problem.

- Vi vet at hatprat fører til stigmatisering og ekskludering. Mange opplever tonen i dagens nettdebatt som så nedlatende og trakasserende at de ikke orker å delta. Det er en trussel både mot ytringsfriheten og demokratiet vårt, sier Ørstavik.

Hun etterlyser en omfattende og helhetlig nasjonal strategi for å motarbeide skadevirkningene av hatefulle ytringer. 

- Hver gang vi debatterer hatprat roter vi oss bort i en diskusjon om straffeloven.

Jeg håper denne kampanjen kan gjøre politikerne bevisste på at kampen mot hatprat må kjempes på langt flere fronter. Vi må begynne å snakke om hva vi skal gjøre for å bekjempe skadevirkningene av alle ytringene som ikke kan forbys etter straffeloven, men som likevel utgjør et alvorlig samfunnsproblem, sier Ørstavik.

Kampanjen mot hatprat lanseres på Litteraturhuset tirsdag 11. februar.Les mer på stopphatprat.no