Eksempel på tilrettelegging

Barnehager og skoler må i en viss grad tilrettelegge for barn og unges religiøse behov. Å gi et alternativt tilbud til de som ikke ønsker å delta i gudstjeneste eller annen religiøs markering, er et eksempel på tilretteleggingstiltak som barnehager eller skoler bør gjennomføre. Et annet tilretteleggingstiltak er å tilby tilpasset mat til barn som på grunn av religion eller livssyn ikke kan spise alt. En skole eller barnehage har likevel ikke en direkte plikt til slik tilrettelegging. Skolen eller barnehagen kan samtidig ikke avslå ønsker om tilrettelegging uten begrunnelse. Ønsker om tilrettelagt mattilbud begrunnet i religion eller livssyn (altså ikke kun ut fra hensynet til helse eller miljø) må vurderes konkret.

Du kan lese mer om tilrettelegging på denne lenken:

Ta kontakt med barnehagen eller skolen

Det er viktig at du gjør skolen eller barnehagen kjent med dine behov knyttet til din eller ditt barns tro/livssyn. Det er viktig at du er så konkret som mulig, og deler dine synspunkter om hva som hadde vært en bra løsning for deg. Du kan også foreslå måter dere og skolen/barnehagen kan samarbeide om tilrettelegging av mattilbudet på.

Dersom skolen eller barnehagen ikke tror at dine behov er religiøst begrunnet, kan det være nyttig å få en skriftlig uttalelse fra en talsperson fra din menighet eller trossamfunn. 


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

 

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda: 

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.