Hva er gjengjeldelse?

Gjengjeldelse omfatter enhver form for negativ behandling, for eksempel ikke få anledning til å stille til tillitsroller eller at man som student eller elev får en dårligere karakter eller vurdering. Hva som er negativ behandling, må vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Det må være årsakssammenheng mellom den negative behandlingen og at det er fremmet en klage eller uttrykt at en klage kan bli fremmet. 

Videre er det forbudt å gjøre gjengjeld mot noen som unnlater å følge en instruks om diskriminering, trakassering eller ulovlig gjengjeldelse.

Hvis klageren måtte forstå at klagen var falsk eller useriøs, er hun eller han ikke vernet av forbudet mot gjengjeldelse.


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda i lenken under.