- Romdebatten i sommer har igjen vist hvor viktig arbeidet mot hatkriminalitet er. Vi kan ikke finne oss i at mennesker omtales som søppel, rotter og undermennesker. Det sier Serap Helin Hartwig. Hun har oppfølgingsansvaret for hets og hatefulle ytringer i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Etter terroren i fjor sommer så vi behovet for å følge holdningsklimaet i Norge tett. Hatefulle ytringer er et problem som rammer mange grupper, sier Hartwig.

Store konsekvenser

Hun understreker at konsekvensene av slike ytringer er store for de som rammes og for samfunnet vårt.

- Hatefulle ytringer er tøft for de som rammes av dem. I tillegg truer grov hets demokratiet vårt, ved at det kan skremme folk fra å delta i den offentlige debatten. Vi vet også at denne typen ytringer fører til voldshandlinger, sier Hartwig.

Ombudet jobber på flere måter med denne problematikken. Ombudet har bedt om en kartlegging av hatkriminaliteten i timene før gjerningsmannen 22. juli ble kjent, og arbeider også for at det skal tilføyes et nytt punkt i Vær varsom-plakaten som tydeliggjør hva det innebærer å aktivt jobbe mot stereotypier. I tillegg ønsker ombudet en helhetlig strategi mot hets og hatefulle ytringer, og en økt satsning på holdnings- og mangfoldsarbeid i skolen.

Behandler klagesaker

Hartwig er jurist og behandler klager fra enkeltpersoner. De to delene av jobben hennes henger tett sammen.

- For eksempel har vi behandlet saker der muslimer omtales som “rotter som invaderer hovedstaden” og “terrorister”. En annen sak vi behandlet var en kvinne fra Ghana som ble trakassert på jobben. Kollegaer og ledelsen omtalte henne som ”neger”, ”apekatt” og ”buskmenn”. Vi har også fått henvendelser fra romfolk om at de utsettes for trusler om vold, for eksempel gjennom kommentarer om at "sigøynere bør gasses i hjel eller skytes ned", sier Hartwig.

Ombudet er et alternativ til vanlig domstolsbehandling og det er gratis å få hjelp.

- Det er viktig for oss å kunne hjelpe de som har blitt utsatt for diskriminering, samtidig som kjennskap til denne typen enkeltsaker er et viktig verktøy for oss i vårt pådriverarbeid overfor myndighetene, media og andre aktører, sier Hartwig. - Jeg håper flere tar kontakt med oss for å få veiledning og hjelp.

Du kan kontakte ombudet på telefon 23 15 73 00 og på epost post@ldo.no.

 

Møt flere ansatte i ombudet:

- Edona Maksutaj: rettleiar mot diskriminering

- Lucien Chen: standgeneral under Skeive dagar

- Rønnaug Mathiassen Retterås: likestilling på jobben - fra teori til praksis