Vi har ikke full likestilling, vi har light-varianten i Norge i dag. Og den smaker ikke godt. Les hva likestillings- og diskrimineringsombudet har å si til ungdommen.

Av Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud.
På trykk i Aftenposten 8. mars 2010.

Vi har ikke full likestilling i Norge i dag. Vi har lightvarianten, og den smaker ikke fullt så godt.

Du står i utgangspunktet fritt til å velge utdanning og yrke, og bare påvirkning fra fordomsfulle mennesker kan gjøre at kjønnsoppfatninger endrer valget ditt. Og er du jente, kan du godt kombinere en yrkeskarriere med å få så mange barn du ønsker. Der er Norge kommet langt – det skal vi ha!

Men hvem blir mest hjemme med barna? Hvem tar deltidsjobb for å få mer tid hjemme, og taper dermed inntekt og opptjening til pensjon? I dag er det kvinnene.

Hvem bestemmer mest, hvem utgjør flertallet i styrene og får de fleste toppjobbene? I dag er det mennene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet jobber for at disse forskjellene skal bli borte. Jeg vil at flere jenter, som utgjør flertallet i russestyrene, inntar styrene i bedrifter og organisasjoner også. Jeg vil at mer av livsløpet skal være likt mellom gutter og jenter: Spennende utdannelse, fet jobb, hjemmetid med barna, økonomisk selvstendighet.

Alle ungdommer, både gutter og jenter, må få de samme mulighetene til å oppfylle fremtidsdrømmene sine. Derfor må vi ikke nøye oss med likestilling light.