Graviditet og foreldrepermisjon er forhold som fører til diskriminering i arbeidslivet. Diskriminering på grunn av graviditet er det enkeltområdet ombudet mottar flest henvendelser om.

Gravide og nybakte foreldre er lovbeskyttet mot diskriminering i arbeidslivet. Likestillingsloven § 3 forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn.

Hvis en kvinne behandles dårligere enn ellers på grunn av graviditet, eller en mann eller kvinne behandles dårligere enn ellers på grunn av foreldrepermisjon som er lovforbeholdt det ene kjønn, regnes dette som direkte forskjellsbehandling.

Forskjellsbehandling som skyldes uttak av foreldrepermisjon utover den lovforbeholdte delen av foreldrepermisjonen, rammes av forbudet mot indirekte forskjellsbehandling.