Jobbe for likestilling

Alle har et ansvar for å forebygge og hindre diskriminering. På disse sidene får du tips og råd om hvordan du skal jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering, enten det er i en virksomhet, eller det er som offentlig tjenesteyter.