Manglende universell utforming av digitale skolemidler

Norsk lov sier at alle læremidler; fra pensumbøker til læringsplattformer og ordbøker, skal være utformet slik at teksten skal kunne høres eller leses med hjelpemidler for de som ikke ser, hører eller har lesevansker på annen måte. I dag brytes loven daglig ved at mange skolebarn mangler tilgjengelige digitale læremidler. Dette rammer ca. 5-10 % av alle skolebarn. Dermed er det mange barn som ikke får skolegangen de har krav på og Norge risikerer å gå glipp av viktig arbeidskraft. Dette er et alvorlig problem.

Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barneombudet, Norges Blindeforbund og organisasjonen Foreldre til blinde barn, mener at det er nødvendig med et nasjonalt organ som kan kvalitetssikre og godkjenne alle digitale læremidler før de tas i bruk. 

Les vår kronikk om saken her, skrevet i samarbeid med Barneombudet.