Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror kan være diskriminering eller trakassering på grunn av ditt kjønn? Les om diskriminerings- og trakasseringsvernet her

Ombudet jobber for et likestilt samfunn, mot diskriminering på grunn av kjønn. Les mer ombudets arbeid i lenkene under:

Informasjon om FN-konvensjonen om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (CEDAW) finner du her. Ombudets rapport til FNs Kvinnekomité (fra 2017) kan du lese her. Du kan lese om ombudets arbeid med tilsyn med FN-konvensjonene her.