Hamas’ terrorangrep i Israel 7. oktober, og Israels krigføring i palestinske Gaza i ukene etterpå påvirker mennesker langt utenfor Midtøsten. Ordskiftet i Norge er tilspisset, som det ofte er i slike situasjoner, og mange jøder og muslimer gir nå uttrykk for at de ikke føler seg trygge.

- Vi må gjøre alt vi kan for å motarbeide polarisering og splitting i samfunnet. Alle som bor i Norge, skal føle seg trygge. Det at norske jøder og muslimer utsettes for hat og trusler som følge av krigen er uakseptabelt, sier ombud Bjørn Erik Thon.

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte denne uken til dialogmøte med ulike tros- og livssynssamfunn. Målet med møtet var å høre deres syn på hvordan vi i en tid som for mange er preget av frykt og uro kan fortsette den gode dialogen. En del nordmenn har nær tilknytning til Midtøsten gjennom familie, venner eller trostilhørighet.

- Vi må forebygge splitting og opprettholde samhold og tillit i det norske samfunnet, uttalte statsminister Støre på møtet.  

Ombudet anbefaler alle som har blitt utsatt for trusler, hatefulle eller diskriminerende ytringer til å ta kontakt med politiet