I april i fjor klaget Likestillings- og diskrimineringsombudet Tromsø fengsel inn til Diskrimineringsnemnda. Årsaken var at kvinnene i fengselet i større grad var innelåst på cellen med manglende tilgang til fellesskap enn de mannlige, samt at de fikk mindre likeverdig tilbud om utdanning og arbeid.

Tromsø fengsel er et blandingsfengsel der de kvinnelige innsatte er i mindretall. De soner på en varetektsavdeling sammen med mannlige innsatte, noe som innebærer at fengselet må iverksette særlige tiltak for at de skal kunne ha fellesskap med andre.

 

– Blir tatt på alvor

Torsdag ble vedtaket fra Diskrimineringsnemnda kjent. De konkluderer med at Tromsø fengsel bryter likestillings- og diskrimineringsloven og at de kvinnelige innsatte blir diskriminert.

- Det er en historisk avgjørelse som slår fast at staten bryter norsk lov ved å gi kvinnelige innsatte et dårligere tilbud enn de mannlige. Vedtaket sender et viktig signal om at kvinnene i Tromsø fengsel blir tatt på alvor, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

I konklusjonen heter det blant annet at (…)

«Nemnda er kommet til at det er grunn til å tro at kvinnelige innsatte i Tromsø fengsel behandles dårligere enn mannlige innsatte. Mannlige innsatte soner på soningsavdeling for høy sikkerhet og settes på varetektsavdelingen når de sitter i varetekt.

Kvinnelige innsatte må i alle tilfeller sone på varetektsavdelingen dersom de er vurdert å måtte sone på høyt sikkerhetsnivå. Dagsorden for varetektsavdelingen er mer restriktiv enn dagsorden for soningsavdelingen, og det er derfor grunn til å tro at kvinnene behandles dårligere enn menn».

Vedtaket, som var enstemmig, kan du lese her.

 

Økonomi ingen unnskyldning

Avisen iTromsø er blant dem som har omtalt forholdene i fengselet, der de avdekket at kvinner kan sitte opptil 23 timer i døgnet på cella.

- Avgjørelsen er tydelig på forhold som økonomi ikke er en unnskyldning for å gi kvinnelige innsatte et dårligere tilbud. Etter mitt syn er dette vedtaket direkte relevant for andre fengsler i Norge som har lignende utfordringer. Nå venter vi at kriminalomsorgen gis de nødvendige ressursene til å rette opp i ulovlighetene, sier Bjurstrøm.

Ombudet vil fortsette arbeidet for å bedre soningsforholdene for kvinnelige innsatte i norske fengsel. I år har vi blant annet startet et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om de innsattes helsetilbud, samt soningsforholdene til kvinnene som er psykisk syke.

Les ombudets fulle klage til nemda her.

 

Vil du vite mer?

  • «Alle taper på kvinnenes fengselsopphold» - kronikk hos iTromsø.
  • «Innsatt og utsatt» - rapport om soningsforhold  til utsatte grupper i fengsel norske fengsler.

 

Intervjuer

  • NRK: «Tromsø fengsel bryter loven: Kvinner får dårligere behandling»
  • Klassekampen: «Vil granske alle fengsler»