Mange mennesker ønsker å ta en mer aktiv del i samfunnet på ulike måter, uten at de får muligheten til det. Nylig publiserte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) en ny videokampanje for å øke oppmerksomheten om funksjonshemmedes situasjon i Norge.

Deltakelse i arbeidslivet, tilgang til offentlige tjenester, og problemer med å slippe inn på utesteder, er bare noen av utfordringene mange funksjonshemmede møter i det daglige, og som andre tar for gitt. Funksjonshemmedes yrkesdeltakelse i Norge ligger i overkant av 40 prosent, sammenlignet med rundt 70 prosent av resten av befolkningen i yrkesaktiv alder. Statistikken har endret seg lite de siste årene.

 

Mange tar kontakt

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven ble vedtatt 1. januar 2009. I 2018 ble loven slått sammen med det øvrige diskrimineringsregelverket til en felles likestillings- og diskrimineringslov. Gjennom mange år har funksjonsevne vært blant temaene Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått aller flest henvendelser om. I 2019 dreide mer enn hver femte sak til LDO seg om nettopp dette. Nå ønsker vi oss mer kunnskap om funksjonshemmedes erfaringer etter ti år med et helhetlig diskrimineringsvern.

Eksempler på problemstillinger kan være:

  • Hva mener dere om lovens virkeområde, tolkningen av loven, eller praktiseringen og håndhevingen av den?
  • Hvilke forbedringer mener dere er viktig i lovverket?
  • Hvordan opplever funksjonshemmede å bli ivaretatt av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda?
  • Hva kan gjøres for at funksjonshemmede skal bruke lovverket mer aktivt? 
  • Hva er de viktigste problemstillingene framover for å oppnå likestilling for funksjonshemmede?

 

Vil du bidra?

Vi ønsker innspill fra relevante aktørers erfaringer - primært fra sivilt samfunn og funksjonshemmedes organisasjoner - om lovverket, hvordan det har fungert og dets betydning gjennom ti år for å fremme likestilling. Målet er å utarbeide en rapport som kan ligge til grunn for å påvirke forbedringer av lovverket.

Innspill sendes til ragnar.lie@ldo.no eller ek@ldo.no.

Frist er 19. juni.

 

 

Vil du vite mer?

Les likestillings- og diskrimineringsloven her

Har du spørsmål om diskriminering eller trakassering? Les mer her

Ønsker du nyhetsbrev fra ombudet? Send mail til media@ldo.no for påmelding.