Denne uken har landene som har signert FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter hatt et tre dagers møte i New York. Ombud Bjørn Erik Thon har vært medlem av den norske delegasjonen. Blant temaene var funksjonshemmedes (manglende) deltagelse i arbeidslivet, og hvordan kunstig intelligens kan fremme inkludering for denne gruppen.

 - Det var et meget inspirerende møte, sier Thon. Funksjonshemmedes situasjon er selvsagt bedre i Norge enn i mange andre land, men det er slående at det er de samme temaene som diskuteres. Noen eksempler er at funksjonshemmede blir bosatt på institusjoner, møter fordommer i arbeidslivet og at de ikke deltar i beslutninger som angår dem selv. Dette er i aller høyeste grad aktuelt også i Norge.

FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter, forkortet CRPD, skal inkorporeres i Norge. Et samlet sivilt samfunn, og likestillings- og diskrimineringsombudet, mener konvensjonen må inkorporeres i menneskerettighetsloven, slik for eksempel barnekonvensjonen er.

 - Jeg mener, om mulig, enda sterkere enn før at konvensjonen må inn i menneskerettighetsloven, sier Thon. Utallig land snakket om hvor viktig det er at funksjonshemmedes rettigheter faktisk er menneskerettigheter. Dette sender et sterkt signal til regjeringen, og et motsatt resultat vil være et svik mot Norges største minoritet.