- Dette er særlig foruroligende, ettersom Randaberg kommune er pilotkommune, og Rogaland fylke et pilotfylke i Bufdirs opplæring for implementeringen av CRPD. Artikkel 19, som sier noe om retten til å leve et selvstendig liv har stått sentralt i denne opplæringen, sier ombud Bjørn Erik Thon.

Ombudet har lenge vært bekymret for at stadig flere norske kommuner legger ned mindre bofellesskap og i praksis slik presser utviklingshemmede som er avhengig av kommunale tjenester til å bo i store institusjonslignende boliger mot deres vilje. Basert på Randaberg kommunes vedtak om flytting av utviklingshemmede til det tidligere sykehjemmet Vistestølen, gjennomførte ombudet et tilsynsbesøk til kommunen i juni 2022.

- Vi merket oss etter tilsynsbesøket, som en positiv utvikling i saken at Randaberg kommune ikke har gjennomført vedtaket, og at det er fattet vedtak om at flytting inntil videre ikke skal gjennomføres, med den konsekvens at beboerne nå får forbli i sine hjem, sier Thon.

Når ombudet likevel formidler funn og anbefalinger fra dette tilsynsbesøket er det med sikte på å styrke bevisstheten om de pliktene kommunene har til å føre en praksis som samsvarer både med norsk lov og menneskerettighetene.

- Dette innebærer prosesser der utviklingshemmedes stemmer blir hørt og de får medvirke i beslutninger som har grunnleggende betydning for deres liv, slik at deres rettsikkerhet ivaretas på lik linje med andre, sier Thon.

Les ombudets rapport i sin helhet her.