- Det tok ikke lang tid før vi ble enige om at det var Selbu ungdomsskole som fortjente å vinne Benjaminprisen i år. De har jobbet målrettet mot rasisme og diskriminering over flere år, og involverer både elever og personalet ved skolen, samt andre deler av kommunens ledelse. I tillegg trekker de inn ekstern kompetanse der det er nyttig og nødvendig. Jeg gleder meg til å følge med på Selbu ungdomsskole videre, sier jurymedlem og seniorrådgiver i ombudet, Christopher Gambert.

I juryens begrunnelse heter det at Selbu ungdomsskoles «..arbeid mot rasisme og diskriminering er godt forankret både i tid og struktur. Skolen viser en tydelig sammenheng mellom prosjektene de igangsetter og skolens verdier, tilhørighet, delaktighet og ansvar. Skolen har en klar oppfatning om at elevene må ansvarliggjøres som gode og aktive samfunnsborgere, og at det er skolens oppgave å bidra med dette.» Skolens langvarige arbeid med det tverrfaglige undervisningsopplegget Menneskerettigheter og demokratiforståelse, og videreutviklingen gjennom DEMBRA, MOT og søkelys på bygge et inkluderende skolemiljø i lengre tid, ligger til grunn for tildelingen.

Prisen vil bli overrakt på skolen av kunnskapsminister Tonje Brenna 2. februar 2023.

Benjaminprisen er en skolepris som deles ut hvert år til en skole som arbeider godt og aktivt mot rasisme og alle diskriminerende holdninger og handlinger. Prisen bærer navnet til Benjamin Hermansen som ble drept på Holmlia i Oslo 2001. Drapet var rasistisk motivert. Det er HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) som administrerer prisen i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og med støtte av Kunnskapsdepartementet.

- Å få prisen gir motivasjon og inspirasjon til å arbeide videre med menneskerettigheter, demokratiforståelse og medborgerskap. Det er i tillegg en anerkjennelse av et stort arbeid som er gjort over flere år, sier rektor Elin Skrødal ved Selbu ungdomsskole.

- Arbeidet som utføres ved Selbu ungdomsskole mot rasisme og diskriminering er imponerende og vil kunne være inspirerende for andre skoler. Det var en glede for juryen å løfte Selbu fram som vinner, sier Guri Hjeltnes, leder for juryen av Benjaminprisen og direktør ved Senter for Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

Juryen for Benjaminprisen består av består av HL-senteret, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen og Sametinget.

Les juryens begrunnelse her.