Partene er enige om at vi har oppnådd mye det siste året, men at dette er et kontinuerlig arbeid som ikke har en sluttdato. 

- Vi snakker om trygghet på arbeidsplassen. Det å ha det fint på jobb er en av de største trygghetene som finnes i et menneskets liv. Har du ikke det, er mye ødelagt. Det har ikke vært jobbet så målretten som det siste året før, sa ombud Bjørn Erik Thon når han innledet møtet.

Bred enighet om et felles mål

Alle som var til stede i møtet ytret at denne problematikken må tas på alvor, og det overordnede fokuset handler om å få til en kulturendring i næringen. Oganisasjonene la frem hvordan de har jobbet det siste året, og hva som er veien videre i arbeidet for å hindre trakassering.

Felles arenaer er viktige. Statusmøter, dialogmøter, men også konkrete tiltak og prosjekter for å sikre kontinuitet i arbeidet, og ha felles konkrete mål.

- Ombudet kommer til å fortsette å stille på relevante arenaer, og fortsette å jobbe for å snu trenden med ukultur og trakassering i fiskerinæringa, avsluttet Bjørn Erik Thon.

Sjøfartsdirektoratet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Norges Fiskarlag, Hun Fisker, Kystfiskarlaget, Pelagisk forening, Sjømannsforbundet og Sjømat Norge var til stede på møtet.