Tiltak 4 - Brudd må føre til reaksjoner

Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder).

Reaksjonene må stå i forhold til alvoret i det som har skjedd. Dersom det ikke er hold i påstanden/varselet etter at saken er utredet, skal saken erklæres som avsluttet.

Trakassering fra kunder, gjester og brukere

Når det gjelder trakassering fra kunder, gjester og brukere bør alle arbeidsplasser lage rutiner for hvilke reaksjoner de skal gi både i situasjonen og for framtidige forhold. Her bør det utarbeides interne retningslinjer.
Der bedriften benytter vaktselskaper, bør reaksjoner på trakassering omfattes av avtalen med dem. Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven, skal arbeidsgiver vurdere å politianmelde saken.

Reaksjoner overfor gjester og kunder kan være:

  • Advarsel
  • Utkastelse
  • Svartelisting
  • Anmeldelse

Uavhengig av reaksjon må de ansatte sikres mot gjentakelser gjennom forebyggende tiltak.

Trakassering mellom ansatte

Hvis trakassering har skjedd mellom ansatte, kan reaksjoner for de som trakasserer for eksempel være:

  • Advarsel
  • Fratakelse av ansvar, oppgaver og omplassering
  • Oppsigelse/avskjed

Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven skal arbeidsgiver i samarbeid med den som er rammet, vurdere å politianmelde saken.