Tiltak 6 - Snakk om seksuell trakassering

Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

Det er viktig at seksuell trakassering er noe alle kan snakke om på arbeidsplassen og at det er lav terskel for å ta opp temaet. Ledere bør jevnlig ha dette temaet på dagsorden i aktuelle møter hvor alle ansatte deltar. Dette kan for eksempel gjøres i forbindelse med gjennomgang av arbeidsmiljøet (helse, miljø og sikkerhet), oppståtte saker eller sesonger hvor risikoen øker (julebord og liknende). Formålet med møtene er å sikre at arbeidet er kjent og virker etter hensikten.

På møtene bør man gå gjennom:

  • Bedriftens regler for akseptabel oppførsel og behov for avklaringer
  • Risikokartlegging for aktuelle arbeidsområder og tiltak for å forebygge trakassering
  • Ansattes erfaringer
  • Rutiner for varsling