Kjønnsdiskriminerende og støtende reklame

Likestillings- og diskrimineringsombudet kan ikke ta stilling til om en reklame er i strid med loven.

Kjønnsdiskriminerende og annen støtende reklame er forbudt etter markedsføringsloven, som Forbrukertilsynet håndhever.

Dersom du opplever en reklame som diskriminerende er det viktig å sikre kopi, bilde eller opptak av reklamen. Forbrukertilsynet tar imot tips og klager.