Faglig påfyll? Velkommen til LDO-kurs

24. og 25. mars inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet til en rekke halvdagskurs om aktuelle temaer om likestilling og ikke-diskriminering i arbeidslivet.