Systematisk likestillingsarbeid for tillitsvalgte

Dato: Onsdag 7. februar - Tid: 09:30-11:00 - Form: Webinar

Les mer om kurset her
Klikk her for å bli med i møtet

Hjelp! Oppfyller min virksomhet likestillingsplikten for offentlig sektor?

Dato: Onsdag 6. mars - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Klikk her for å bli med i møtet

Lønnskartlegging på 1-2-3

Dato: Tirsdag 12. mars - Tid: 09:00-11:00 - Format: Webinar

Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

Hvordan forebygge og forhindre seksuell trakassering

Dato: Torsdag 14. mars - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

Arbeidsgivers aktivitetsplikt: Slik jobber du godt og systematisk med likestilling

Dato: Mandag 18. mars - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

LDO-kursuka våren 2024

Frokostseminar: Likestillingsdata og etnisitet – når likestillingsarbeid møter personvern 

Dato: Mandag 8. april - Tid: 08:30-10:00 - Format: Fysisk frokostseminar – lokasjon kommer
Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

Diskriminering på 1-2-3

Dato: Mandag 8. april - Tid: 13:30-15:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

Forebygge og håndtere trakassering

Dato: Tirsdag 9. april - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på 1-2-3

Dato: Onsdag 10. april - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

Likestilt rekruttering er god rekruttering

Dato: Torsdag 11. april - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

Et mer inkluderende arbeidsliv - Hva funker?

Dato: Fredag 12. april - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Meld deg på kurset her

LDO-kursuka våren 2024 ferdig

Systematisk likestillingsarbeid for tillitsvalgte

Dato: Torsdag 19. september - Tid: 09:30-11:00 - Form: Webinar
Les mer om kurset
Kurspåmelding kommer

LDO-kursuka høsten 2024

Frokostseminar: Praktiske verktøy i likestillingens tjeneste

Dato: Mandag 21. oktober - Tid: 09:00-10:30 - Format: Fysisk frokostseminar – lokasjon kommer

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på 1-2-3

Dato: Mandag 21. oktober - Tid: 13:30-15:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Påmelding kommer

Diskriminering på 1-2-3

Dato: Tirsdag 22. oktober - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Påmelding kommer

Graviditet og foreldepermisjon

Dato: Onsdag 23. oktober - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Påmelding kommer

Hvordan forebygge og forhindre seksuell trakassering

Dato: Torsdag 24. oktober - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Påmelding kommer

Praktisk innføring i arbeidsgivers redegjørelsesplikt

Dato: Fredag 25. oktober - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset her
Påmelding kommer

LDO-kursuka høsten 2024 ferdig

Lønnskartlegging på 1-2-3

Dato: Mandag 18. november - Tid: 12:00-14:00 - Format: Webinar
Les mer om kurset
Påmelding kommer

Vil du vite mer?

  • Har du spørsmål til innholdet i kursene? Send en e-post til paamelding@ldo.no

  • Har du behov for tegnspråktolk eller annen tilrettelegging i forbindelse med digitale kurs? Send en e-post til paamelding@ldo.no, så er vi behjelpelige med å sende kurspresentasjon i forkant.

  • Har du tekniske spørsmål om ombudets digitale kurs? Dette kan være nyttig å vite

Newsletter