Portrett av statsminister Erna Solberg

Hat på nett skremmer folk fra debatt

Halvparten av norske Facebook-brukere sier de avstår fra å delta i debatten på grunn av den negative tonen. Det får statsminister Erna Solberg til å reagere.

- Jeg tenker at dette er store tall. Særlig det at så mange trekker seg tilbake fra å gå inn i en diskusjon. Det er min opplevelse at hvis du legger ut en litt politisk betent sak - så kommer det en tråd etterpå. Full av svært sterke synspunkter og med få aktører, sier Solberg.

Hat får konsekvenser

Tirsdag 28. november åpnet hun ombudets årskonferanse om hatefulle ytringer. Der la ombudet fram en helt fersk undersøkelse om hatefulle ytringer på Facebook, og hvilke konsekvenser de får for samfunnsdebatten. Den viser at:

  • 53 prosent av norske Facebook-brukere sier at de avholder seg fra debattene på Facebook på grunn av den negative tonen og ytringene som florerer.
  • Seks av ti svarer at de har støtt på nedsettende og krenkende kommentarer på Facebook når de har deltatt i debatt.
  • Nesten halvparten sier at de ønsker mer innblanding fra mediene for å sikre en ordentlig debatt-tone på medienes egne Facebook-sider.

Demokratisk problem

- Dette er et tydelig signal om at flertallet av oss ønsker tiltak for å sikre en trygg og saklig samfunnsdebatt. Det er et demokratisk problem hvis halvparten av befolkningen vegrer seg for å delta i den offentlige debatten på nett, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Solberg er enig i at det trengs tiltak mot hatefulle ytringer.

- Vi har laget en handlingsplan og nå følger vi opp den. Det er det aller viktigste vi gjør. Og så er det mulig å få til prioriteringer i politiet. Vi kan sørge for at vi sikrer kunnskap og kompetanse rundt dette temaet, som for eksempel i skolen. Men dette er også en nasjonal dugnad der folk selv må delta. Hvis vi skal få bukt med hatefulle ytringer, sier hun.

Lanserer rapport i 2018

Funnene som ble presentert på tirsdagens konferanse er hentet fra to undersøkelser som lanseres i ombudets rapport om hatefulle ytringer på nett i løpet av første kvartal 2018. Dersom du ønsker å se nærmere på disse funnene kan du sende en e-post til media@ldo.no så sender vi deg en oppsummering.