Nyheiter

 • Samtykke seminar, folk og paragrafer
  18.10.19
  Trenger Norge en samtykkebestemmelse for å styrke rettssikkerheten til personer som utsettes for voldtekt?

  Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til samtykkedebatt 15. november, 09:00-12:00.

 • FN-rapportør
  15.10.19
  FN-rapportør bekymret over bruk av tvang og utdatert vergemålslov

  Omfattende bruk av tvang og høye tvangstall uroer FNs spesialrapportør etter et ti dagers langt norgesbesøk.

 • Skjerdump fra lanseringsvideoen til VO.
  02.10.19
  Ny krisetelefon lansert

  Volds- og overgrepsutsatte får et nytt landsdekkende tilbud. Ombudet håper den nye telefontjenesten vil senke terskelen for å søke hjelp.

 • LDO-kurs
  11.09.19
  Velkommen til LDO-kurs 22. - 24. oktober!

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer til halvdagskurs i aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

 • Blind mann sitter
  06.09.19
  Fortsatt barrierer i arbeidslivet

  Blindhet og andre former for nedsatte funksjonsevner slår negativt ut på arbeidsplassen, ifølge en ny undersøkelse. 

 • Tvang hender som holdes
  28.08.19
  Utviklingshemmedes rettssikkerhet er ikke god nok viser ny rapport

  Ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet viser at det er store utfordringer når det gjelder utviklingshemmedes rettssikkerhet i saker om tvang. Funnene i rapporten er basert på 32 saker fra den tidligere Fylkesmannen i Hedmark. Ombudet og Fylkesmannen i Innlandet har nå innledet et samarbeid for å følge opp funnene i rapporten.

 • LOs sommerpatrulje
  02.07.19
  Mange unge vet lite om rettighetene i arbeidslivet

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er bekymret for at mange unge arbeidstakere ikke kjenner til rettighetene de har i arbeidslivet. Hun bruker derfor noe av sommeren på å besøke bedrifter i Oslo sammen med LOs sommerpatrulje for å informere ansatte om ting de har krav på.

 • Forsvarssoldater på rekke
  28.05.19
  Forsvaret endrer praksis for ADHD-søkere etter klage fra ombudet

  Dersom du før ville inn i førstegangstjeneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har en ADHD-diagnose, ble du automatisk avskåret fra å gå videre i søkeprosessen. Etter at likestillings- og diskrimineringsombudet tidligere i år klagde på praksisen, har Forsvaret endret reglene og åpner nå for individuell helsevurdering av søkere.

 • FN-flagget
  12.04.19
  FN kritiserer bruk av vergemål og tvang i Norge

  FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) mener det norske vergemålssystemet må endres. Slik det er i dag så mener komiteen at personer med nedsatt funksjonsevne ikke har den selvbestemmelsesretten de har krav på.

 • Valgurne
  09.04.19
  Ber politikere opptre mer kollegialt i valgkampen

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ber politikere om å ta mer vare på hverandre i den kommende valgkampen. Hun mener bedre kollegiale holdninger kan beskytte politikere fra netthets og angrep.

 • Fengelsbilde fra innsatt og utsatt
  01.04.19
  Ombudet klager Kriminalomsorgsdirektoratet og Tromsø fengsel inn til Diskrimineringsnemnda

  Likestillings- og diskrimineringsombudet mener Kriminalomsorgsdirektoratet og Tromsø fengsel handler i strid med likestillings- og diskrimineringsloven § 6 ved å gi kvinner i Tromsø fengsel dårligere soningsforhold enn menn.

 • Ombudet og Forsvarssjef 2
  15.02.19
  Historier om seksuell trakassering i Forsvaret danner et bilde av en alvorlig ukultur

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har i møte med Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vært svært tydelig på at historiene om seksuell trakassering som ble publisert i magasinet Forsvarets forum i desember er uakseptable. En rekke kvinner forteller om en ukultur i Forsvaret som gjør det vanskelig å fortsette i jobben.

 • Bufdir rapport om LHBT
  11.02.19
  LHBT-personer hetses fire ganger så ofte som resten av befolkningen

  Personer med ulik minoritetsbakgrunn blir langt oftere utsatt for hatytringer enn den øvrige befolkningen. Det viser ny rapport som Institutt for Samfunnsforskning har gjort for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det kommer også frem i rapporten at LHBT-personer trues og hetses fire ganger så ofte som resten av befolkningen.

   

 • Rørleggere snakker sammen
  31.01.19
  Bedre kjønnsbalanse i byggenæringen er viktig

  Det er bare 8 prosent kvinneandel i byggenæringen, og kun to prosent på fagarbeidersiden. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener det at mannsdominansen er så sterk i byggebransjen, er i seg selv et hinder mot at jenter søker seg til yrket. 

 • Kvinne på gaten.
  26.10.18
  Lettere å håndtere seksuell trakassering begått av en gjest enn kollega

  Ny FAFO-rapport viser at ansatte innen hotellbransjen i Skandinavia opplever at det er lettere å håndtere seksuell trakassering fra gjester enn når det er kollegaer og ledere som gjør det. Resultatet er basert på kvalitative intervjuer med ledere og tillitsvalgte/verneombud ved ett stort kjedehotell i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. Tillitsvalgtes og verneombudenes manglende involvering i arbeidet kommer også tydelig fram i rapporten som legges frem på Oslo Kongressenter 26.oktober i forbindelse med Nordisk seminar om forebygging og håndtering av seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen.

 • Frokostmøte om CERD
  24.10.18
  CERD 2018

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm trekker blant annet frem at et hardere ytringsklima og sosial ulikhet kan føre til polarisering og marginalisering når hun i dag presenterer ombudets tilsynsrapport til FNs rasediskrimineringskomité og overrekker den til Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

 • Arbeid kontor
  05.10.18
  Høringssvar - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

  Det må bli enklere for dem som opplever seksuell trakassering å klage. Ombudet er derfor svært glad for at det nå er lagt frem et forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. I høringssvaret vårt til Barne- og likestillingsdepartementet skriver vi at vi er enige i hovedpunktene, men at det er flere ting som bør tydeliggjøres. 

   

 • 18.09.18
  Innspill til CRPD-komiteen

  I 2019 skal Norge for første gang utspørres av FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CPRD). Allerede neste uke reiser representanter fra LDO til Geneve for å forberede komiteen og gi anbefalinger til hvilke spørsmål de bør stille norske myndigheter.

   

 • Kurs for jusstudenter
  13.09.18
  Kurs for jusstudenter

  Jusstudenter som blant annet er tilknyttet organisasjonene Jussbuss, JURK og Jusshjelpa i Nord-Norge får tilbud om gratis innføring i likestillings- og diskrimineringsrett fra ombudet. Det faglige påfyllet skal gi studentene et bedre verktøy i møte med sine klienter.

 • En kvinne med kaffe på gangen.
  13.08.18
  Setter strek for seksuell trakassering

  – Seksuell trakassering er helt uakseptabelt, og skal ikke forekomme, sier direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Nå lanseres en veileder og landsdekkende kurs for å få arbeidsgiverne til å forebygge seksuell trakassering.

 • Mann i rullestol
  09.04.18
  Frykter mørketall

  Den siste rapporten fra Oslo-politiet om hatkriminalitet viser oss at vi har en jobb å gjøre med hat rettet mot funksjonshemmede, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. 

 • Elever leser.
  09.04.18
  Inkluderende fellesskap for barn og unge

  Onsdag 4. april kom rapporten fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging: Inkluderende fellesskap for barn og unge.

 • Alene.
  06.03.18
  Handlingsplan - rasisme og diskriminering

  Senterpartiets stortingsrepresentanter har fremmet et forslag om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Ombudet roser intensjonen, men støtter ikke en felles handlingsplan for alle diskrimineringsgrunnlag.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  18.01.18
  Urimelig og hjerterått

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerer kraftig på at funksjonshemmede barn i Oslo ikke får ha med seg venner hjem fra skolen, selv om det er plass i taxien de bruker som skoleskyss.

 • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.
  16.01.18
  Hva er egentlig seksuell trakassering?

  Kronikk av ombud Hanne Bjurstrøm - NRK Ytring.

  Hvis du stadig får uønskede kommentarer om kroppen din, eller gjentatte ganger må sitte å høre på grove vitser, er det seksuell trakassering? 

 • Portrett av statsminister Erna Solberg
  28.11.17
  Hat på nett skremmer folk fra debatt

  Halvparten av norske Facebook-brukere sier de avstår fra å delta i debatten på grunn av den negative tonen. Det får statsminister Erna Solberg til å reagere.

 • trakassasering
  27.11.17
  Fem punkter mot seksuell trakassering

  Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet går sammen med LO og NHO om å gi bedriftene råd for å få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  16.10.17
  Angrep på rettssikkerheten

  De aller mest utsatte rammes hardt når regjeringen kutter støtte til rettshjelp i årets statsbudsjett.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  02.10.17
  Ombudet vil ha todelt foreldrepermisjonen

  Mor og far bør kunne opptjene og ta ut foreldrepermisjon på et selvstendig grunnlag, mener ombudet.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm intervjues av NRK foran et fengselsbygg
  06.05.17
  Norske fengsler diskriminerer

  Likestillings- og diskrimineringsombudets nye rapport viser at det er systematisk forskjellsbehandling i norske fengsler. 

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  05.04.17
  -Horne svekker ombudsordningen

  Barne- og likestillingsminister Solveig Hornes nye forslag til lov og håndhevingsapparat legger opp til en kraftig svekkelse av ombudet og arbeidet mot diskriminering, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  05.04.17
  Ny lov svekker diskrimineringsvernet

  Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er kritisk til det nye lovforslaget om felles diskrimineringslov som statsråd Solveig Horne har lagt frem. 

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  16.03.17
  Ikke fri adgang til hijab-nekt

  - EU-domstolens avgjørelse om religiøse hodeplagg innebærer ikke at det er fri adgang for en arbeidsgiver til å nekte ansatte å bruke hijab på jobben, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

 • Sakspapirer.
  21.02.17
  vilkår for statsstøtte til trossamfunn

  Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til utspillet fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler om krav til kjønnsrepresentasjon i trosamfunns styrer som vilkår for statsstøtte. Bøhler stilte deg spørsmål om dette i Stortinget 12. januar.

 • Kirke
  21.02.17
  Etterlyser likestillingstiltak i trossamfunn

  Likestillings- og diskrimineringsombudet ber om svar på hvilke tiltak ministeren vil vurdere å sette i verk for å styrke kvinners stilling i trossamfunnene.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  19.02.17
  Fare for dårligere diskrimineringsvern

  Regjeringen, sammen med Venstre, vil nå vurdere å flytte en ny Likestillings- og diskrimineringsnemnd ut av Oslo.

 • trakassasering
  17.02.17
  Akutt behov for bedre hjelp til unge som selger sex

  Hjelpeapparatet må få bedre kunnskap om unge gutter og jenter som bytter og selger seksuelle tjenester mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • Nøkkel i en halvåpen dør
  14.02.17
  Kritisk til billigere boligbygging

  Regjeringen foreslår dårligere forskrifter enn de vi har i dag, og lemper på målsettingen om et tilgjengelig samfunn for alle, i sitt forslag til nye byggtekniske forskrifter, kalt TEK17, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  13.02.17
  Overgrepsutsatte gutter trenger mer hjelp

  Overgrepsutsatte gutter og menn blir diskriminert i hjelpeapparatet fordi de ikke blir sett, hørt og fulgt opp godt nok, mener likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • Ombud Hanne Bjurstrøm
  30.01.17
  Nå kan homofile gifte seg i kirken

  Kirkemøtet har i dag vedtatt liturgien som gjør at likekjønnede par kan gifte seg i kirken.

  -Den årelange og tunge kampen som homofile i kirken har kjempet, har nyttet. Jeg håper dette kan være en døråpner for homofile i andre trossamfunn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. 

 • Ombud Hanne Bjurstrøm, minister Solveig Horne med flere smiler til fotograf med mobiltelefon
  10.01.17
  Trange kjønnsroller truer likestillingen

  LDOs ferske tilsynsrapport til FN om status for kvinners rettigheter i Norge viser at kjønnsrollene blir trangere og trangere.