Bufdir rapport om LHBT

LHBT-personer hetses fire ganger så ofte som resten av befolkningen

Personer med ulik minoritetsbakgrunn blir langt oftere utsatt for hatytringer enn den øvrige befolkningen. Det viser ny rapport som Institutt for Samfunnsforskning har gjort for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det kommer også frem i rapporten at LHBT-personer trues og hetses fire ganger så ofte som resten av befolkningen.

 

- Det er mye verdifull kunnskap i denne rapporten. Funnene bekrefter at minoritetsgrupper som vi vet er særlig utsatt for ulike former for diskriminering, også er relativt mer utsatt for hatefulle ytringer, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Det er første gang det er blitt gjennomført en studie som kartlegger personlige erfaringer med hatefulle ytringer i Norge og i befolkningen som helhet. Studien som ble lagt frem på Kulturhuset i Oslo i dag viser at denne typen ytringer er et utbredt fenomen, og at den forekommer på mange arenaer. Sosiale medier, internett og arbeidsplassen er de stedene der hatefulle ytringer forekommer oftest. Ombudet ble invitert til lanseringen for å kommentere rapporten.

- Det er nedslående at etter internett og sosiale medier, så er arbeidsplassen den arenaen der flest LHBT-personer har opplevd å bli utsatt for hatefulle ytringer. Innsats mot hets og trakassering i arbeidslivet må forankres hos ledelsen, sier Bjurstrøm.

Ombudet har jobbet med hatefulle ytringer og hatkriminalitet i noen år nå. I 2015 publiserte vi en egen rapport som belyser skadevirkningene hatytringer og hatkriminalitet har for samfunnet. I fjor kom vi med en undersøkelse der vi kartla omfanget og karakteren av hatefulle ytringer i kommentarfeltene til NRK Nyheter og TV2 Nyhetenes Facebook-sider. LDO har også et hatkrimnettverk som i tillegg til politiet, består av representanter for grupper som har et juridisk vern, og med BLD som observatør. Gjennom disse aktivitetene har vi bygget opp et solid fundament for vårt arbeid.

- Funnene i denne rapporten er gjenkjennbare for oss, men det er samtidig utrolig verdifullt å kunne vise til omfangsundersøkelser som kartlegger gruppers opplevelser med hatefulle ytringer og hvordan disse påvirker både individer, grupper og samfunnet, sier Bjurstrøm.

Du kan lese mer fra Bufdir-rapporten om erfaringer med hat-ytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen her: https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004820