Gravide i jobb

Gravide som er i jobb har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplassen og av arbeidsoppgavene. Gravide og ammende skal blant annet ha mulighet til å legge seg ned og hvile under egnede forhold på arbeidsplassen.

Visse uenigheter om hvilke tilretteleggingstiltak som kan kreves under graviditet, for eksempel behov for redusert arbeidstid, kan bringes inn for Tvisteløsningsnemnda

Gravide i rekrutteringsprosessen

Som arbeidsgiver er det viktig å kjenne til at gravide arbeidssøkere har rett til egnet individuell tilrettelegging i ansettelsesprosessen, slik at ikke rekrutteringsprosessen i seg selv blir en utfordring for kvinners deltakelse i yrkeslivet.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Arbeidsgiver har i tillegg en plikt til å arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom den såkalte aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les mer om den på lenken under:

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Forskrift til arbeidsmiljøloven: