Annethvert år må alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte gjennomføre en lønnskartlegging. Dette kurset gir deg informasjon om bakgrunnen for bestemmelsen, innholdet i bestemmelsen og hvordan du kan jobbe for å oppfylle plikten.

På kurset får du generell informasjon om likelønn og bestemmelsen om lønnskartlegging i Likestillings- og diskrimineringslovens § 26. Vi vil også sette deltakerne i gang med gruppearbeid med konkrete tall fra en fiktiv virksomhet for å vise hvordan man kan gjøre en lønnskartlegging i praksis.

 

Dato: 15. februar 2023

Tid: 09:00-11:00

Kurset er gratis og holdes digitalt. Du kan melde deg på her.