Alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte skal årlig gi en likestillingsredegjørelse i årsberetning, årsrapport eller annet offentlig dokument.

Dette kurset gir deg informasjon om bakgrunnen for bestemmelsen, innholdet i bestemmelsen om redegjørelsesplikt i Likestillings- og diskrimineringslovens § 26 a, og hvordan du kan jobbe for å oppfylle plikten. Vi vil også vise til gode eksempler på likestillingsredegjørelser.

 

Dato: 08. februar 2023

Tid: 09:00-11:00

Kurset er gratis og holdes digitalt. Du kan melde deg på her.