Selvbestemmelse og rettssikkerhet

 • Rapportfremside. Siluetter av flere mennesker med blå og rød bakgrunn.
  24.06.22
  Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

  Lovbestemmelser som skal sikre individtilpassing av helse- og omsorgstjenester for utviklingshemmede, har liten eller ingen plass i kommunens vurderinger. Det viser likestillings- og diskrimineringsombudets gjennomgang av 117 klagesaker fra landets statsforvalterembeter.

 • Bilde av utgangsdør med nøkkel i åpnes mot en skog
  26.01.22
  Veien til et liv med selvbestemmelse

  Denne rapporten gir et innblikk i hvordan personer med utviklingshemming selv opplever sin hverdag, og viser at de har lite selvbestemmelse og medvirkning i eget liv.

 • Bilde av en lommebok, nøkler og treklosser som skal forestille et hus. Også en rød boks med teksten: rett til selvbestemmelse, fra vergemål til beslutningsstøtte
  28.10.21
  Retten til selvbestemmelse

  Med denne rapporten fra 2021 ønsker ombudet å bidra til det pågående endringsarbeidet med å erstatte dagens vergemålssystem med et system for beslutningsstøtte som sikrer selvbestemmelse.

 • LDO
  13.11.19
  Tvang og makt mot personer med utviklingshemming

  Mange utviklingshemmede blir utsatt for tvang og makt, og dette er et alvorlig inngrep i den enkeltes frihet og integritet. I denne tilsynsrapporten fra 2019 gjennomgår ombudet 32 saker om tvang og makt overfor personer med utviklingshemming.