Bli med på dette kurset for å få god oversikt og kunnskap om arbeidsgivers redegjørelsesplikt. 

Hvordan skal likestillingsredegjørelsen se ut? Hva skal med, hvem skal være involvert, og hvor omfattende skal den være? Hvilke tiltak, planer og undersøkelser skal gjøres rede for, og hvor detaljert trenger dette egentlig å være? 

Underveis i kurset legger vi opp til enkel interaksjon bestående av eksempler, caser og erfaringsdeling. 

Forkunnskaper? Det er en fordel om du har noe kjennskap til aktivitets- og redegjørelsesplikten fra før, samtidig som dette ikke er en nødvendig forutsetning. 

Kurset inneholder 

 • Presentasjon av lovverket 
 • Eksempler, erfaringer og refleksjoner rundt etterlevelse av redegjørelsesplikten og pliktens formål 
 • Rolleforståelse (ledelse, tillitsvalgte, ansattrepresentant, verneombud, styret) 

Læringsmål 

 • En bevisstgjøring av hvorfor det er viktig å jobbe systematisk med likestilling og diskriminering på arbeidsplassen. 
 • God forståelse av arbeidsgiveres forpliktelser til å redegjøre for eget arbeid med likestilling. 
 • Kunnskap om praktisk gjennomføring av plikten i virksomheten. 

Målgruppe 

 • Arbeidsgivere 
 • Styreledere 
 • HR-personell 
 • Tillitsvalgte 
 • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte 

Merk; dette er et kurs i arbeidsgivers redegjørelsesplikt. For tilsvarende plikt knyttet til virksomhetens rolle som offentlig myndighet, se våre kurs i likestillingsplikten for offentlig sektor (LOS-plikten). 

Klikk her for å bli med i møtet