Alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig med likestilling i egen virksomhet, og loven stiller noen krav til hva som skal gjøres og hvordan arbeidet skal gjøres. I dette kurset får du en oversikt over hvordan din virksomhet kan jobbe godt og systematisk med likestilling.  

Kurset inneholder:  

 • Presentasjon av lovverket 
 • Praktisk årshjul/årskalender over hvilke prosesser og aktiviteter som bør gjøres i løpet av hvert år.  
 • Gjennomgang av risikokartlegging som arbeidsmetode, med formål og eksempler.  

Du vil få presentert teori, lover, eksempler og erfaringsbaserte tips underveis i kurset.  

Læringsmål:  

 • Få grunnleggende kjennskap til hva arbeidsgivers aktivitetsplikt innebærer.  
 • Få kjennskap til når du bør begynne forskjellige aktiviteter og prosesser, presentert i et årshjul.  
 • Lære mer om hvordan en god risikokartlegging gjøres og hvordan denne gir grunnlag for å utarbeide videre analyser og tiltak.  

Målgruppe 

 • Arbeidsgivere  
 • Styreledere  
 • HR-personell  
 • Tillitsvalgte  
 • Ansatte i fagforeningene sentralt med ansvar for kurs/opplæring av tillitsvalgte  

Merk; dette er et kurs i arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. For tilsvarende plikt knyttet til virksomhetens rolle som offentlig myndighet, se våre kurs i likestillingsplikten for offentlig sektor (LOS-plikten).

Klikk her for å bli med i møtet