LDO-kurs våren 2023

Kursene passer for arbeidsgivere, tillitsvalgte, ansattevalgte, verneombud, styremedlemmer, ansatte i arbeidstaker/arbeidsgiverorganisasjoner eller andre med interesse for arbeidslivet.

LDO-kurs er en kursrekke med flere aktuelle temaer om likestilling og diskriminering i arbeidslivet. Vi har valgt temaene på kursene på bakgrunn av de henvendelsene vi mottar. På kursene kan du for eksempel få vite mer om hvordan du kan ivareta gravide arbeidstakere, eller hvordan du kan sikre en god og likestilt rekrutteringsprosess.

Les mer om de enkelte kursene ved å trykke på lenkene: 

Hvordan kan du inkludere bedre og bygge en kultur på arbeidsplassen preget av større aksept for ulikhet?
Mandag 24.04. kl 09:00-10:30
Frokostseminar – Mariboesgate 13, 1.etg

Et mer inkluderende arbeidsliv – Hva funker?
Mandag 24.04. kl 11:00-12:30
Fysisk kurs – Mariboesgate 13, 1.etg

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på 1-2-3
Tirsdag 25.04. kl 09:30-11:00
Webinar.

Klikk her for å bli med i møtet

Diskriminering på 1-2-3
Onsdag 26.04. kl 09:30-11:00
Webinar.

Klikk her for å bli med i møtet

Når har du tenkt til å få barn, da?
Torsdag 27.04. kl 09:30-11:00
Webinar

Klikk her for å bli med i møtet

Hvordan forebygge og forhindre trakassering
Fredag 28.04. kl 09:30-11:00
Webinar

Klikk her for å bli med i møtet