Under seminaret vil Elisabet Sørfjorddal Hauge, som er sjefsanalytiker i Oxford research, presentere en ny forskningsrapport om mangfoldstiltak i staten. Et funn i rapporten, er at mangfoldsarbeidet blir enklere og mer effektivt hvis en virksomhet har oppnådd en viss grad av mangfold blant de ansatte.

Tilgjengelighetssjef i NRK og prosjektleder for mangfold, Siri Antonsen vil fortelle mer om deres erfaringer med å jobbe med likestilling og mangfold.

Kjersti Midthun Næss, som er global leder av mangfold, inkludering og tilhørighet i Hydro vil fortelle nærmere om hvordan de jobber for å få og ivareta en mest mulig mangfoldig arbeidsstokk.

Seminaret avsluttes med en panelsamtale mellom deltakerne.

 

Tid: 25. oktober, klokken 09:00-10:30

Sted: Mariboesgate 13 i Oslo

Meld deg på her

Kurset er fullt, men de som ønsker det kan melde seg på og bli satt på venteliste.

 

Program

09:00-09:30     Enkel servering og mingling

09:30-09:35     Velkommen

v/Lars Kolberg, fagdirektør for arbeidsliv i ombudet

09:35-09:55     Presentasjon av hovedfunn fra rapporten «Mangfold i statlig sektor»

ved Elisabet Sørfjorddal Hauge, sjefsanalytiker i Oxford research

09:55-10:05     NRKs arbeid med mangfold

ved Siri Antonsen, tilgjengelighetssjef i NRK

10:05-10:15     Hydros arbeid med mangfold

ved Kjersti Midthun Næss, leder av mangfold, inkludering og tilhørighet i Hydro

10:15-10:30     Panelsamtale og oppsummering

 

Newsletter