Forskjellsbehandling på grunn av etnistet kan være lovlig hvis det er saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende. I arbeidsforhold er det i tillegg et vilkår om at forskjellsbehandlingen bare tillatt hvis denne egenskapen har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket.

Les mer om lovlig forskjellsbehandling her

Les mer om positiv særbehandling her.

 

Har du opplevd diskriminering/trakassering?

Har du opplevd noe du tror kan være diskriminering eller trakassering på grunn av din etnisitet? Les om diskriminerings- og trakasseringsvernet her

Ombudet jobber for et likestilt samfunn, mot diskriminering på grunn av etnisitet. Les mer ombudets arbeid i lenkene under:

Informasjon om FNs konvensjon mot rasediskriminering finner du her. Ombudets rapport til FNs komité mot rasediskriminering kan du lese her. Du kan lese om ombudets arbeid med tilsyn med FN-konvensjonene her.