Første uken av november ble en kvinne i femtiårene dømt i Høyesterett for ha kommet med hatefulle ytringer mot en ung mann på 18 år med afrikansk bakgrunn.

Kvinnen skal uoppfordret ha sagt til gutten: «Dra deg hjem der du kom fra, din jævla utlending». Dette ble etterfulgt av flere nedsettende uttalelser om guttens bakgrunn og om utlendinger generelt.

- Dommen er prinsipielt viktig da det er første gang Høyesterett behandler en slik sak, og konkret vurderer lovligheten av ytringen «jævla utledning», sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Høyesterett understreker at ytringer alltid må tolkes ut fra den konteksten de ble fremsatt i. Dommen legger blant annet vekt på at kvinnen uten noen foranledning gikk til verbalt angrep på gutten, og at ytringen ble etterfulgt av flere nedsettende kommentarer.

Videre legger Høyesterett vekt på den fornærmedes unge alder, samt at det var andre tilskuere som også hadde reagert på tiltaltes oppførsel.

Ombudet mener saken er viktig da den vil være en rettesnor for hva den nedre grensen for straffbare ytringer skal være.

- Hatefulle ytringer har ikke bare stort skadepotensiale for den som rammes. Den kan også føre til polarisering og manglende samfunnsdeltakelse, noe som på sikt kan true demokratiet. Jeg ser derfor positivt på at flere saker om hatefulle ytringer blir avgjort i Høyesterett, sier Bjurstrøm.

Kvinnen er dømt til fengsel i 36 dager. 24 av dem er ubetinget.

Vil du vite mer?

 

Vil du ha nyhetsbrev fra ombudet?
Send e-post til media@ldo.no