Ved å delta vil du som arbeidsgiver, eller offentlig myndighet få erfaringsbaserte råd og veiledning til hvordan du kan skape en arbeidsplass som er trygg og inkluderende for alle, og hvordan du som offentlig tjenesteyter leverer likestilte tjenester som ikke diskriminerer. Seniorrådgiver i ombudet, Thomas Jahren har lang erfaring med å holde likestillingskurs. Han er tydelig på hvorfor han mener det er viktig å delta.

- Vi går nærmere inn på plikter og krav som arbeidsgivere og offentlige myndigheter har, og formidler dette på en måte som gjør likestillingsarbeidet deres mer effektivt. Våre refleksjoner, tips og triks til hvordan man kan jobbe smart, og ikke minst riktig, vil sikre at man på sikt får gode resultater, sier Jahren.

Systematisk likestillingsarbeid

Ombudet har god innsikt i hva slags former diskriminering tar, og hva som gjøres av likestillingsarbeid i arbeidslivet. Dette forsøker vi å dele så godt vi kan på våre kurs. De fleste kursene våre er rettet mot arbeidslivet og mot arbeidsgivere. Et av kursene handler om offentlige myndigheters plikt.  

- Målet vårt er å gjøre det lettere for både virksomheter, offentlige myndigheter og arbeidsgivere å jobbe godt og systematisk med likestilling, slik at vi sammen hindrer diskriminering i arbeidslivet, sier Jahren.

Kurstider

Her finner du oversikt over kursene som holdes denne våren. For mer informasjon kan du besøke kurssidene våre, eller kontakte oss for spørsmål.

 

Mars:

Hjelp! Oppfyller min virksomhet likestillingsplikten for offentlig sektor?

Dato: Onsdag 6. mars - Tid: 09:30-10:30 - Format: Webinar

Lønnskartlegging på 1-2-3

Dato: Tirsdag 12. mars - Tid: 09:00-11:00 - Format: Webinar

Hvordan forebygge og forhindre seksuell trakassering

Dato: Torsdag 14. mars - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar

Arbeidsgivers aktivitetsplikt: Slik jobber du godt og systematisk med likestilling

Dato: Mandag 18. mars - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar

April:

Frokostseminar: Likestillingsdata og etnisitet – når likestillingsarbeid møter personvern 

Dato: Mandag 8. april - Tid: 08:30-10:00 - Format: Fysisk frokostseminar – lokasjon kommer

Diskriminering på 1-2-3

Dato: Mandag 8. april - Tid: 13:30-15:00 - Format: Webinar

Forebygge og håndtere trakassering

Dato: Tirsdag 9. april - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar

Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på 1-2-3

Dato: Onsdag 10. april - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar

Likestilt rekruttering er god rekruttering

Dato: Torsdag 11. april - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar

Et mer inkluderende arbeidsliv - Hva funker?

Dato: Fredag 12. april - Tid: 09:30-11:00 - Format: Webinar