- Hvorfor skal du prioritere våre kurs?

Ord som mangfold, inkludering, tilhørighet, utenforskap, mangfoldskompetanse og trakassering begynner å bli vanlig i mediebildet.

Arbeidslivet er en stor del av identiteten til dine arbeidstakere. Vi bruker mye av tiden vår, og vi gir mye av oss selv i jobben. Så forventningen er tilsvarende stor til at arbeidsgiver opptrer ryddig, sikrer et trygt arbeidsmiljø, og bidrar til at arbeidstakere blir behandlet rettferdig og får muligheter uavhengig av hvem de er. Dagens arbeidstaker er også i økende grad villig til, og ønsker selv, å bidra med hele seg.

- Hva sitter du igjen med? 

I våre kurs lærer du hva loven sier om arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rettigheter, hvilke vern vi har mot diskriminering og trakassering, og hvordan du på arbeidsplassen kan jobbe godt og effektivt med dette. Vi tolker og knytter loven opp mot praktiske forhold og konsekvenser på arbeidsplassen, og din jobb er å huske på dette i din arbeidshverdag. Sammen kan vi fjerne barrierer for likestilling og hindre diskriminering gjennom forebygging.

Oversikt over høstens kurs

Nedenfor finner du en oversikt over kommende kurs og arrangementer, men du kan også alltid besøke våre nettsider for en oppdatert oversikt.

Høstens LDO-kursuke for arbeidslivet er lagt til 23.-27. oktober, og har følgende tema:   

23. oktober – Når arbeidsgivere ønsker å være en religiøst mangfoldig arbeidsplass - hvilke utfordringer kan det gi, og hvordan kan de løses?

23. oktober – Diskriminering på 1-2-3

24. oktober – Religion og diskrimineringsvern i arbeidslivet

25. oktober – Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på 1-2-3

26. oktober – Likestilt rekruttering er god rekruttering

27. oktober – Hvordan forebygge og forhindre seksuell trakassering

Kursene passer for tillitsvalgte, verneombud, ledere, HR-ansatte, jurister, styremedlemmer og ansatte i arbeidslivets organisasjoner.

Frokostseminaret mandag 23. oktober er fysisk
og finner sted på Litteraturhuset i Oslo, mens resten av kursene mandag-fredag er digitale webinarer. Deltakelse er gratis.

Frist for påmelding til frokostseminaret mandag 23. oktober er onsdag 18. oktober.

Har du tekniske spørsmål til våre digitale kurs kan du klikke her. Om du har behov for tegnspråktolk eller annen tilrettelegging er det fint om du kontakter oss på paamelding@ldo.no.