Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil presentere ny strategi for inkludering i løpet av våren.