Likestillings -og diskrimineringsombudet har vurdert saken og konkluderer med at avlønningen av konsulent er i strid med likestillingsloven . Ombudet mener at konsulent og typograf utfører arbeid av lik verdi, og at den ulike avlønningen innebærer indirekte forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven § 5 jf § 3.

Les hele uttalelsen her.