Kvinnen mente Bredtvedt kompetansesenter lot være å innkalle henne til jobbintervju på grunn av hennes etniske bakgrunn og alder. Ombudet kom fram til at kvinnen ikke var forbigått.

Klager søkte på en rådgiverstilling hos Bredtvedt kompetansesenter. De mottok tjue søknader til stillingen, av disse ble ti søkere ansett for å tilfredsstille kvalifikasjonskravene. I alt ble seks personer innkalt til førstegangsintervju og tre av disse ble innkalt til annengangsintervju. Søkeren som ble innstilt som nummer en, ble tilsatt i stillingen. Klager mente at hun var best kvalifisert til stillingen, men at hun ikke ble innkalt til intervju på grunn av hennes etniske bakgrunn og alder.

Bredtvedt kompetansesenter avviste at innkallingen til intervju og ansettelsen var i strid med diskrimineringsloven. De forklarte at den best kvalifiserte søkeren hadde fått stillingen.

Kompetansesenteret viste til at to av søkerne som ble innkalt til andregangsintervju hadde innvandrerbakgrunn. I utlysningsteksten ønsket de seg dessuten en balansert alders- og kjønnssammensetning. Gjennomsnittsalderen for medarbeiderne ved senteret var høy, derfor var det ønskelig å ansette en yngre søker.

Kompetansesenteret viste også til at vedkommende som ble tilsatt hadde relevant praksis for stillingen, i motsetning til klager.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte at Bredtvedt kompetansesenter ikke handlet i strid med diskrimineringsloven. De sannsynliggjorde at det ved innkallingen til intervju eller ved ansettelsen verken var lagt vekt på etnisitet eller alder.

Diskrimineringsgrunnlag; Etnisitet og alder.
Saksnummer; 06/916.
Lovanvendelse; diskrl. § 4 og arbml. § 13-1.