Diskriminert på grunn av alder

En 61 år gammel mann ble ikke innkalt til intervju, selv om han var godt kvalifisert for stillingen. Aldersdiskriminering, mener ombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en klage fra en mann som mente han var utsatt for diskriminering på grunn av alder. Klageren mente at han var den best kvalifiserte til en stilling på en skole, men at han ikke ble innkalt til intervju på grunn av sin alder. Han var 61 år.

Skolen hevdet de ikke hadde vektlagt alder da de innkalte til intervju. Bred faglig kompetanse, pedagogisk utdannelse, undervisningserfaring og annen relevant erfaring var ønskede kvalifikasjoner til stillingen. Søkerne som ble innkalt til intervju var henholdsvis 42, 50 og 40 år.

Det er forbudt å diskriminere på grunn av alder i arbeidslivet. Hvis en arbeidssøker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at arbeidsgiver har handlet i strid med dette forbudet, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at slik diskriminering ikke har funnet sted.

Ombudet vurderte kvalifikasjonene til klageren opp mot de tre som ble innkalt til intervju. Vurderingen viste at klageren hadde alle kvalifikasjonene skolen ville ha, og at han ikke var dårligere kvalifisert enn de tre andre. Skolen kunne ikke vise til noen konkrete omstendigheter som begrunnet hvorfor klageren ikke ble innkalt til intervju. Skolen kunne dermed ikke sannsynliggjøre at de ikke har vektlagt alder ved intervjuinnkallelsen.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at skolen hadde handlet i strid med arbeidsmiljøloven fordi de ikke kunne sannsynliggjøre at det ikke var lagt vekt på alder da de innkalte til intervju. Ombudet tok ikke stilling til hvem som burde ha fått jobben hvis klageren også hadde blitt innkalt til intervju.

Diskrimineringsgrunnlag: Alder.
Saksnummer:   06/1448.
Lovanvendelse:  Arbeidsmiljøloven § 13-1 jf § 13-2 nr 1 bokstav a) og § 13-8.