Foreldrepermisjon var ikke grunnen

Utdanningsforbundet klaget til ombudet på vegne av en kvinne som mente seg forbigått ved tilsetting i et vikariat, fordi hun var i foreldrepermisjon.

Klager var ferdig utdannet lærer i 1996 og begynte i et vikariat ved Hoberg skole i Stange kommune i august 2003. I 2005 gikk hun ut i foreldrepermisjon. Mens hun var i foreldrepermisjon søkte klager på ledige faste stillinger ved skolen. Klager ble innstilt som nummer to og fikk ikke stillingene.

I tillegg ble et ledig vikariat tildelt en annen kvinnelig lærer ved skolen. Denne læreren hadde blitt innstilt etter klager ved tidligere tilsettinger. Klager mente foreldrepermisjonen var grunnen til at hun ble forbigått.

Skolen avviste at klager var forbigått på grunn av foreldrepermisjonen. De viste til at personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner var minst like viktig som ansiennitet. I forhold til de faste stillingene viste skolen til at klager ikke hadde videreutdanning i spesialpedagogikk. Dessuten hadde skolen behov for å gi den aktuelle klassen stabilitet og kontinuitet. Skolen opplyste at ulempene det innebar for klassen å skifte lærer ble ansett som større enn ulempene for klager, spesielt fordi det var tale om et kortvarig vikariat.

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom fram til at Hoberg skole ikke handlet i strid med likestillingsloven da de ikke tilbød klager vikariatet. Skolen sannsynliggjorde at hun ikke var forbigått på grunn av foreldrepermisjon.

Diskrimineringsgrunnlag; Kjønn.
Saksnummer; 06/985.
Lovanvendelse; Likestillingslovens § 3, tredje ledd.