Kvinnen mente seg forbigått til jobben som sykepleier fordi hun var kvinne. Sykehuset påsto de hadde gitt stillingen til den best kvalifiserte søkeren. Ombudet mente sykehuset ikke hadde brutt likestillingsloven.

Kvinnen søkte på to faste sykepleierstillinger mens hun jobbet i et tidsbegrenset vikariat ved sykehuset. Interne søkere ble ikke innkalt til intervju fordi de var kjent for arbeidsgiver og hadde blitt intervjuet tidligere. To menn og en kvinne ble innstilt til stillingene og begge mennene fikk tilbud om jobb. Klager ble ikke innstilt.

Da kvinnen ikke hørte noe fra sykehuset angående søknaden, tok hun muntlig kontakt med arbeidsgiver. Kvinnen oppfattet samtalen med arbeidsgiver dit hen at menn var foretrukket til stillingene. Sykehuset tok i ettertid selvkritikk på og beklaget både at det ble gitt uttrykk for at kjønn var avgjørende ved ansettelse, og at det ikke ble utdypet hvorfor kvinnen ikke ble ansett som kvalifisert.

Sykehuset redegjorde for ansettelsesprosessen og utvelgelsen av kandidater til de to ledige stillingene. Sykehuset hadde foretatt en totalvurdering av søkernes utdanning, praksis, personlig egnethet og kjennskap til avdelingens virksomhet. Kjønnsrepresentasjon på søknadstidspunktet skal ha vært tilfredsstillende, og kjønn var derfor ikke vektlagt.