Aldersdiskriminerende stilingsannonser

Firmaet utlyste 14 stillinger med usakelig krav til alder og norskkunnskap. Ulovlig konkluderte ombudet.

Selskapet søkte ved åtte anledninger etter salgskonsulenter i trettiårene.  Fire ganger søkte de lagerarbeidere fra 20–45 år.  I tillegg utlyste selskapet en stilling som henholdsvis kranfører og sjåfør hvor det var stilt krav til flytende norsk skriftlig og muntlig.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at stillingsannonsene var i strid med arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven. Ombudet kunne ikke se at det forelå noen saklige grunner til å utelukke søkere i andre aldersgrupper, og at kravet til flytende norsk for stillingene som sjåfør og kranfører, gikk lenger enn nødvendig.

Diskrimineringsgrunnlag: alder og kjønn.
Saksnummer: 07/18.
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-1 jf § 13-2 nr 1 a) og diskrimineringsloven § 4.

Les hele uttalelsen (PDF).