Aldersdiskriminering ved ansettelse

En mann klaget til ombudet fordi han mente han var diskriminert på grunn av alder ved tilsetting i en rådgiverfunksjon ved en skole.

Klager var 59 år. De to andre rådgiverne ved skolen var henholdsvis 58 og 59 år. Av hensyn til alderssammensetningen blant rådgiverne fravek skolen kvalifikasjonskrav for stillingen, og en yngre søker (39 år) ble ansatt.

Ombudet fant at skolen handlet i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot aldersdiskriminering.

Hensynet til en fornuftig alderssammensetning kan utgjøre saklig grunn til forskjellsbehandling etter arbeidsmiljøloven § 13-3 (2). Forskjellsbehandlingen må imidlertid være nødvendig, saklig og ikke uforholdsmessig inngripende. Ombudet fant at skolen ikke hadde sannsynliggjort at forskjellsbehandlingen var tillatt etter denne unntaksbestemmelsen.

Ombudet la vekt på at skolen ikke hadde gitt en konkret begrunnelse for hvorfor hensynet til alderssammensetningen var viktig, og hvorfor det var viktig å rekruttere yngre søkere til stillingen. Saken gjaldt dessuten alderssammensetningen blant de som innehar en rådgiverfunksjon, totalt tre ansatte, og ikke for eksempel en avdeling eller en større del av virksomheten.

Ombudet la også stor vekt på at skolen ved tilsettingen fravek formelle kvalifikasjonskrav etter utlysningsteksten. Når skolen fraviker formelle kvalifikasjonskrav, og forbigår klager som oppfyller disse, er det etter ombudets oppfatning uforholdsmessig inngripende overfor klager.

Diskrimineringsgrunnlag: alder.
Saksnummer: 07/1539
Lovanvendelse: arbeidsmiljøloven § 13-1 (1), § 13-2 (1) bokstav a) jf § 13-3 (2)

Last ned hele uttalelsen i pdf-format her

Ta kontakt med ombudet dersom du ønsker tilgang til hele uttalelsen i et annet format enn pdf.