Annonsering etter kvinnelige t-baneførere er ulovlig

Oslo T-banedrift har i en storstilt kampanje søkt etter ”pålitelige kvinner med ansvarsfølelse som ønsker å gjøre en god jobb for hele Oslo”. Ulovlig konkluderte ombudet.

Oslo T-banedrift søkte etter nye t-baneførere gjennom annonser i dagspresse og plakater i t-banevogner.

Likestillings- og diskrimineringsombudet er i utgangspunktet positive til at Oslo T-banedrift ønsker å rette opp mulig underrepresentasjon av kvinner som t-baneførere. Men når Oslo T-banedrift AS skriver i annonsen at ”nå søker vi pålitelige kvinner med ansvarsfølelse som ønsker å gjøre en god jobb for hele Oslo” er det etter ombudets oppfatning i strid med bestemmelsene i likestillingsloven § 4 første ledd.

Loven forbyr arbeidsgiver å gi inntrykk av å foretrekke det ene kjønn til stillinger. Det kan allikevel være tillatt å oppfordre kvinner til å søke en bestemt stilling. Ombudet mente imidlertid at uttrykket ”nå søker vi pålitelige kvinner med ansvarsfølelse” i for sterk grad ga menn inntrykk av at de ikke ville blir vurdert som kvalifiserte søkere.

Formålet med kjønnsnøytrale annonser er å oppfordre både kvinner og menn til å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner uten hensyn til kjønn og tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeid som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale annonser er en forutsetning for et mer likestilt og dermed mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.

Konklusjon

Ombudet fastslo at annonseringen var i strid med likestillingsloven § 4 første ledd.

Diskrimineringsgrunnlag:  Kjønn.
Saksnummer:   07/1184.
Lovanvendelse:   Likestillingsloven § 4 første ledd.