Diskriminerende stillingsannonse

Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at en stillingsannonse fra Bricks Personells var i strid med likestillingsloven. Kombinasjonen av tekst og bilde i annonsen viste at Bricks Personell primært ønsket mannlige søkere til rørleggerstillingen.

Bricks Personell har anført at både kvinner og menn var velkomne til å søke stillingen. Bedriften mente at annonsen ikke ga inntrykk av at de foretrakk menn til stillingen. På bakgrunn av korrespondansen med ombudet endret Bricks Personell likevel annonsen, og føyde til en oppfordring til kvinner om å søke stillingen.

I den aktuelle stillingsannonsen var det bilde av to kvinner som holdt ulike verktøy i hendene og så forvirrede ut. Den ene kvinnen hadde kun et håndkle rundt kroppen, den andre hadde på seg en skjorte som var kneppet opp slik at hun fikk en dyp utringning. I en tekstboble sto det ”HJEEELP!!! Er det noen som er HANDYMAN??”. I selve annonseteksten het det videre at ”Jentene på bilde får det ikke til. Har du fagbrev/svennebrev kan du gi de en hånd.”. Nederst i annonsen sto det at ”Jenter oppfordres til å søke. Dette er vi pålagt å opplyse om av Likestillings- og diskrimineringsombudet.”.

Ombudet vurderte om annonsen ga uttrykk for at Bricks Personell forventet eller foretrakk menn til stillingen. Bruken av tekst og bilde i annonsen ga uttrykk for at kvinner ikke kan gjøre rørleggerarbeid. Etter ombudets syn endret ikke oppfordringen til jenter om å søke stillingen dette inntrykket. Tvert i mot mente ombudet at måten annonsen ble endret på viste Bricks Personells motvilje mot kvinnelige søkere. Det er åpenbart at annonsen ikke ble endret med det formål å tiltrekke seg søkere av begge kjønn.

Konklusjon

Kombinasjonen av tekst og bilde i stillingsannonsen viste at Bricks Personell primært ønsket mannlige søkere til rørleggerstillingen. Annonseringen var derfor i strid med likestillingsloven.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.

Saksnummer: 07/1876

Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4 første ledd, jf. § 3