Får ikke ekskludere kvinnelige søkere

Å ønske seg "mannlige klassekontakter" i stillingsannonsen er ulovlig, fastslo ombudet. Det er forbudt å gi inntrykk av at arbeidsgiveren forventer eller foretrekker det ene kjønn til stillingen.

Forbudet gjelder med mindre arbeidsgiver har en åpenbar grunn til å utlyse stillingen for personer av det ene kjønn. Men da må det finnes en saklig og akseptabel årsak knyttet til stillingens innhold. Dette vilkåret skal tolkes strengt.
 
Det er ulovlig for en arbeidsgiver å gi et klart inntrykk av det ene kjønn er foretrukket til en stilling. Ifølge forskrift om særbehandling av menn, er det til en viss grad lovlig å oppfordre menn til å søke stillinger. Dette gjelder stillinger hvor arbeidsoppgavene i hovedsak er rettet inn mot undervisning eller omsorg for barn. Vilkåret for å oppfordre menn til å søke stillingen er at menn er underrepresentert i den aktuelle stillingskategori i virksomheten.

Det er tillatt å oppfordre menn til å søke denne bestemte stillingen. Ombudet mente imidlertid at uttrykket ”her ønskes mannlige klassekontakter,” i for sterk grad ga kvinner inntrykk av at de ikke ville bli vurdert som kvalifiserte søkere.

Formålet med kjønnsnøytrale annonser er at de oppfordrer både kvinner og menn til å søke arbeid ut fra interesser og kvalifikasjoner, uten hensyn til kjønn og tradisjonelle oppfatninger av hva slags arbeids som passer for menn og kvinner. Kjønnsnøytrale annonser er en forutsetning for et mer likestilt og dermed mindre kjønnsdelt arbeidsmarket.

Konklusjon

Ombudet fastslo at stillingsannonsen var i strid med likestillingsloven § 4 første ledd, jf. forskrift om særbehandling av menn § 4, annet ledd.

Diskrimineringsgrunnlag: Kjønn.
Saksnummer: 07/607.
Lovanvendelse: Likestillingsloven § 4, 1 ledd, forskriften om særbehandling av menn § 4.